Korrektur/språkvask

Har du en tekst eller et dokument som bør kvalitetssikres før den trykkes eller distribueres? Jeg har lang erfaring med korrekturlesing og/eller språkvask av tekster på flere områder, bl.a.:

- Finansiell rapportering (årsrapporter, analyser)
- Forskning (fagartikler, undersøkelser, studier)
- Markedsføring (brosjyrer, nettsider)
- Næringsliv (arbeidsavtaler, samarbeidsavtaler, CV-er, jobbsøknader)

Korrektur

Korrekturlesing innebærer retting av grammatikk- og skrivefeil, tegnsetting, formatering osv.

Språkvask

Språkvask forveksles ofte med korrekturlesing, men krever at man ser på teksten på et mer overordnet nivå og tar stilling til spørsmål som:  

  • Tiltenkt målgruppe: Bør oversettelsen bearbeides for bedre å kunne nå leserne i målgruppen?
  • Struktur: Vil en annen måte å strukturere innholdet på gjøre teksten mer forståelig for målgruppen?
  • Kulturspesifikke referanser: Finnes det kulturspesifikke referanser og begreper som går tapt i oversettelsen? Hvordan bør dette eventuelt håndteres?
  • Terminologi: Er riktig terminologi brukt?