Oversettelse

Jeg har erfaring fra de fleste sektorer og med de fleste teksttyper:

Offentlig forvaltning

Lovverk, stortingsmeldinger, rapporter, ESA-notifikasjoner, reguleringsvedtak osv.

Næringsliv

Kvartals- og årsrapporter, vedtekter, markedsføringsmateriell, nettsider, turistbrosjyrer, arbeidsavtaler, samarbeidsavtaler, administrative dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, internaviser, salgskurs osv.

HMS

Internkontroll, retningslinjer, rapporter osv.

Forskning og høyere utdanning

Fagartikler, undersøkelser, studier, utdanningsprogrammer, kursbeskrivelser osv.

Kulturliv

Festivaler, utstillinger osv.  

Vitnemål, attester

Fødselsattester, ekteskapsattester, bostedsattester, osv. (se Sertifisert oversettelse for mer informasjon).

Annet

CV-er, jobbsøknader osv.